Lokacija: Sarajevo
Klijent: UNDP
Namjena: Rekreacija

Stanovnicima i zaljubljenicima u Sarajevo televizijski toranj, repetitor dobro je poznat. To je gradski reper, orijentir blizak i jasan, točka koja sdominira siluetom grada čak i kada se magla spusti nad Sarajevo. Međutim, velike, neiskorištene zelene površine u njegovoj okolini oduvijek su nepoznanica. Prostor je djelomično zapušten, prometno izoliran, bez sadržaja, ali s puno potencijala.
Općina Novo Sarajevo odlučila je taj potencijal iskoristiti i zajedno s UNDP-jem krenula u realizaciju projekta i studije izvodljivosti Park-šume Hum.
Ecoplan je, zajedno s IPSA Institutom, napravio idejni projekt koji je obuhvatio rješenja motorrnog, pješačkog, turističkog i zračnog prometa, kontrole ulaza i izlaza, ponudio zoniranje prostora te oblikovao rješnja za smještajne kapacitete i novi vidikovac na vrhu. Park je ovim rješenjem dobio novo lice, s tri tematska parka (adrenalnisni, ekstremni, edukacijski), dostupan za sve, s mnoštvom sadržaja i mogućnosti. Građanima je ponuđena otvorena zona za rekreaciju i slobodno vrijeme te velike uređene površine za pasivni odmor, šetnju i uživanje u prirodi bbez konzumacije sadržaja.
Paraleleno s projektom napravljena je i studija izvodljivosti koja je potvrdila apsolutnuu društvenu opravdanost izgradnje.

Park šuma Hum
Park šuma Hum