Projekti

Projektiranje u visokogradnji

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Lokacija: Mostar Klijent: HNK u Mostaru Namjena: kulturna Osnovni arhitektonski okvir za zgradu HNK u Mostaru postavljen je 1998. godine kada je arhitekt Venčeslav Lončarić osmislio prvo urbanisitčko – arhitektonsko rješenje kazališta. Od tada pa do danas, projekt je...

Forenzička psihijatrija Jagomir

Forenzička psihijatrija Jagomir

U odjele forenzičke psihijatrije smještaju se pacijenti koji su pravomoćnim sudskim presudama proglašeni neubrojivima u trenutku počinjenja kaznenog djela. To su specifične ustanove u kojima je tehničkim rješenjima potrebno pomiriti sigurnosne zahtjeve s...

SIPA – Državna agencija zaistrage i zaštitu

SIPA – Državna agencija za
istrage i zaštitu

Klijent: Ministarstvo sigurnosti BiH Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina Središnja zgrada Državne agencije za istrage i zaštitu rezultat je bliske i dugotrajne suradnje s klijentom i težnje da se zadovolje svi njegovi specifični zahtjevi i potreba za zatvorenošću...

Prizemlje zgrade Gradske uprave Grada Sarajeva – (‘Vječna vatra)

Prizemlje zgrade Gradske uprave Grada Sarajeva – (‘Vječna vatra)

Građevina: Prizemlje zgrade Gradske uprave Grada Sarajeva - ('Vječna vatra). Lokacija: Sarajevo Projekt: Glavni projekt tekućeg održavanja na prizemlju objekta uprave grada Sarajeva za potrebe buduće EU info kuće. Godina projektiranja: 2021. Brutto površina prizemlja...

Zgrada općine Prozor -Rama

Zgrada općine Prozor -Rama

Lokacija:Prozor Projekt:Idejni I glavni projekt,projekt interijera i projektantski nadzor. Razdoblje projektiranja: 2009-2013. Razdoblje izgradnje: 2017-2021. Novoizgrađena zgrada općine Prozor - Rama je smještena uz postojeću staru zgradu općine u Ulici kralja...

Galerija Aluminij

Galerija Aluminij

Klijent: Aluminij Mostar Moderne linije Galerije Aluminij uklopljene su u tradicionalnu vizuru stambeno poslovne zgrade. Čitajući rukopis projekta postojeće zgrade, galerija je nastavljena u istom stilu, poštujući naglašene horizontalne linije modernog stila....

Urbanističko planiranje

Sportsko–rekreacijska zona Park-šuma Hum u Sarajevu

Sportsko–rekreacijska zona Park-šuma Hum u Sarajevu

Lokacija: SarajevoKlijent: UNDPNamjena: Rekreacija Stanovnicima i zaljubljenicima u Sarajevo televizijski toranj, repetitor dobro je poznat. To je gradski reper, orijentir blizak i jasan, točka koja sdominira siluetom grada čak i kada se magla spusti nad Sarajevo....

Prostorni plan općine Čapljina

Prostorni plan općine Čapljina

Klijent: Općina Čapljina Prostorni plan općine Čapljina prvi je plan koji je usvojen i urađen prema novoj metodologiji i digitalnoj tehnologiji u novom državnom uređenju.Planom su utvrđeni uvjeti za uređenje općinskog područja, korištenje, oblikovanje i sanaciju...

Zaštita graditeljske baštine

Katedrala Marije Majke Crkve

Katedrala Marije Majke Crkve

Klijent: Biskupski ordinarijat Mostar Stolna crkva mostarsko-duvanjskog biskupa jedan je od najdugovječnijihprojekata u našem uredu. Izvorni projekt je autorsko djelo Hildegard AufFranić, Ivana Franića, Teodora Kupčevskog, Ljube Matasovića i Duška Brkovićaiz 80-ih...

Plan upravljanja nacionalnim  spomenikom Stari grad Vranduk

Plan upravljanja nacionalnim spomenikom Stari grad Vranduk

Klijent: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lokacija: Zenica, Bosna i Hercegovina Planovi upravljanja nisu standardan i do kraja zakonom reguliran planski dokument u BiH. U svijetu je to obvezan i jedan od najvažnijih dokumenata upravljanja prostorom. Zbog toga je u...

Strateško planiranje

Sportsko–rekreacijska zona Park-šuma Hum u Sarajevu

Sportsko–rekreacijska zona Park-šuma Hum u Sarajevu

Lokacija: SarajevoKlijent: UNDPNamjena: Rekreacija Stanovnicima i zaljubljenicima u Sarajevo televizijski toranj, repetitor dobro je poznat. To je gradski reper, orijentir blizak i jasan, točka koja sdominira siluetom grada čak i kada se magla spusti nad Sarajevo....

Zaštita okoliša

Rehabilitacija rudarskog  kopa Vihovići

Rehabilitacija rudarskog kopa Vihovići

Klijent: Njemačka razvojna banka KfWPartneri: Fichtner Water & Transportation GmbH, Essen i Oikon - Institut za primjenjenu ekologiju Zagreb Lokacija: Mostar, Bosna i Hercegovina Projekt prilagođen procedurama KfW banke Eksploatacija rudnika Vihovići je napuštena...

Projektiranje infrastrukture

Sanacija deponije Klepovica u općini Neum

Sanacija deponije Klepovica u općini Neum

U okviru projekta sanacije općinske deponije komunalnog otpada „Klepovica“ u općini Neum urađen je Idejni projekt sanacije, Studija izvodljivosti, Glavni projekt sanacije i Studija utjecaja na okoliš. Općinska deponija komunalnog otpada Klepovica udaljena 7,5 km od...

Konzalting

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru

Lokacija: Mostar Klijent: HNK u Mostaru Namjena: kulturna Osnovni arhitektonski okvir za zgradu HNK u Mostaru postavljen je 1998. godine kada je arhitekt Venčeslav Lončarić osmislio prvo urbanisitčko – arhitektonsko rješenje kazališta. Od tada pa do danas, projekt je...