Paleta naših usluga

01

Projektiranje u visokogradnji

Arhitektonski projekti
Projekti konstrukcije
Hidrotehnički projekti
Projekti strojarskih instalacija
Projekti elektroinstalacija
Projekti krajobraznog uređenja
Projekti otklanjanja arhitektonskih barijera
Revizije projektne dokumentacije
Nadzor nad izvođenjem građevinsko-zanatskih radova

02

Urbanističko planiranje

Urbanistički projekti
Regulacijski planovi
Planovi parcelacije
Zoning planovi
Izrada kartografskih prikaza

03

Zaštita graditeljske baštine

Arheološki i konzervatorski elaborati
Valorizacija graditeljske baštine
Projekti sanacije, rekonstrukcije i konzervacije graditeljske baštine
Revizija projekata iz oblasti graditeljske baštine

04

Strateško planiranje

Urbanistički planovi
Prostorni planovi
Planovi upravljanja
Master planovi
Prometne studije
Studije izvodljivosti
Ekonomske analize
Demografske studije
Analiza prostornih ograničenja i mogućnosti
Analize energetskog potencijala
Izrada planova otkupa zemljišta

05

Zaštita okoliša

Procjena utjecaja na okoliš
Procjena utjecaja na društvo
Monitoring stanja okoliša

06

Projektiranje infrastrukture

Projekti infrastrukture
Analize cestove sigurnosti
Planovi upravljanja otpadom
Projekti sanacija deponija komunalnog otpada
Projekti reciklažnih dvorišta

07

Konzalting

Upravljanje projektima
Komunikacija s javnošću
Savjetovanja u nekretninama
GIS obrada i prezentacija podataka
Implementacija GIS rješenja
3D vizualizacije