Sigurnost u prometu u Bosni i Hercegovini

 

Prometne nesreće ubiju više od 1,35 milijuna ljudi, a čak 50 milijuna ljudi bude ozlijeđeno svake godine, a 90% tih žrtava događa se u zemljama u razvoju. Prometne nesreće vodeći su uzrok smrti u svijetu za djecu i mlade između 15 i 29 godina.

U slučaju Federacije BiH ekonomski gubici od prometnih nesreća procjenjuju se na 400 milijuna eura godišnje (približno 5,8% godišnjeg BDP-a). Posljednjih desetljeća diljem svijeta ovaj problem dobiva sve više pažnje. Na primjer, Europska unija ima strateški cilj smanjiti smrtnost na cestama na nulu do 2050. godine. Kampanja poznata kao „Vision Zero“.

Mnoge zemlje u svijetu imaju slične strateške ciljeve i akcijske planove. Nacionalni pravni okvir jedan je od koraka potrebnih za postizanje ovog cilja. Međunarodno priznati alati: Road Safety Audit (RSA) i Road Safety Inspection (RSI), razvijeni su u posljednja dva desetljeća s ciljem poboljšanja infrastrukture cestovne sigurnosti, koji su sada prepoznati kao neki od najučinkovitijih inženjerskih alata. Provođenje RSA i RSI od vitalnog je značaja za sigurnost na cestama jer službeno izvješće RSA/RSI treba identificirati postojeće i potencijalne nedostatke u okviru sigurnosti na cestama i, ako je potrebno, dati preporuke usmjerene na uklanjanje ili smanjenje tih nedostataka. RSI se izvodi na postojećoj cestovnoj mreži, dok se RSA izvodi tijekom procesa projektiranja, što RSA čini vrlo učinkovitim i isplativim alatom za poboljšanje cestovne sigurnosti.

Road Safety Bosnia and Herzegovina car accident - Sigurnost u prometu Bosna i Hercegovina

RSI na dionicama u Federaciji BiH

Iako Bosni i Hercegovini nedostaje zakonski okvir za implementaciju RSA i RSI, Javno poduzeće Ceste FBiH je, kao dobru praksu, provelo prvi set inspekcije na njihovoj 2.000 km dugoj mreži magistralnih cesta. U posljednjih 12 mjeseci skupina od 12 lokalnih stručnjaka (ovlaštenih revizora i inspektora sigurnosti cestovnog prometa) uspješno je izvršila inspekciju najkritičnijih 446 km  mreže magistralnih cesta. Ovaj Ugovor je financirala Svjetska banka, implementiralo JP Ceste FBiH, a izvršio Konzorcij SUEZ Consulting – SAFAGE SAS i Ecoplan doo.

Sretni smo i ponosni što činimo prve korake u procesu koji će spasiti živote u Bosni i Hercegovini!