Ecoplan tim čini mala jezgra građevinskih inženjera, arhitekata, ekonomista i ostalih stručnjaka raznih specijalnosti. U proteklih dvadeset godina naš tim se povećavao od pet do dvadeset eksperata, doktora znanosti, magistara i inženjera raznih zanimanja.

Na konkretnim projektima koje radimo našem timu se pridružuju stalni vanjski suradnici, konzultanti, eksperti u različitim oblastima.Oni dolaze sa sveučilišta, instituta i specijaliziranih tvrtki. U svakom trenutku Ecoplan ima na raspolaganju značajan broj eksperata raznih specijalnosti. Za svaki projekt formiramo radni tim čiju bazu čine profesionalni i stručno osposobljeni eksperti uposleni u poduzeću i vanjski suradnici koji koriste najsuvremenije programe i napredne metode rada.

Tim radi u prostorijama poduzeća, koristeći sve njegove resurse, opremu, bogato opremljenu biblioteku, arhivu i baze podataka. Ovakav način rada omogućuje efikasan, kvalitetan i racionalan rad, kao i kvalitetan i prihvatljiv proizvod. Ovakva organizacija i metoda rada su uvjetovani malim tržištem BiH i ograničenim kadrovskim resursima, a istovremeno daje optimalne rezultate i kvalitetne projekte.

1994-1997

1994-1997

1994. godine započinjemo svoj rad kao mali arhitektonski ured s četvero zaposlenih. Rekonstruiramo u ratu oštećene građevine i projektiramo manje privatne i javne zgrade

1998-2000

1998-2000

Nakon 1998. godine naš ured počinje s realizacijom prvih urbanističkih projekata. Širimo broj klijenata te radimo projekte za veće poslovne i javne zgrade. Između ostalog, radimo i projekt za zgradu Integra u kojoj smo i danas smješteni.

2001-2003

2001-2003

Preseljavamo u novu poslovnu zgradu i trajno kvalitetno rješavamo prostor za rad. Povećavamo broj arhitektonskih i urbanističkih projekata i paralelno osnažujemo konzultantsko vođenje investicija za velike javne građevine. Proširujemo svoj tim novim, kvalitetnim ljudima, a za specifične poslove angažiramo sve veći broj suradnika izvan ureda kako bismo klijentu omogućili kompletnu uslugu.

2004-2006

2004-2006

Od 2004. godine za naše klijente izrađujemo studijske analize kroz koje sagledavamo sve prostorne i ekonomske potencijale i ograničenja. Opseg svog djelovanja proširujemo na područje zaštite okoliša. Obnavljamo tim mladim inženjerima.

2007-2008

2007-2008

Proširujemo svoju djelatnost na prostorne i zoning planove. S partnerima sudjelujemo na stvaranju velikih projekata na razini države, između ostalog na Prostornom planu Federacije BiH i Autoputu na koridoru Vc. Paralelno širimo broj urbanističkih i arhitektonskih projekata.

2009-2016

2009-2016

Bogatom popisu referenci dodajemo i planove upravljanja nacionalnim spomenicima i spomenicima prirode te povećavamo broj studija koje se bave sve različitijim temama. Proširujemo svoju djelatnost na područje sanacije krutog otpada. Naš tim raste i dalje..

2017-danas

2017-danas

Nastavljamo…