Ecoplan tim čini mala jezgra građevinskih inženjera, arhitekata, ekonomista i ostalih stručnjaka raznih specijalnosti. U proteklih dvadeset godina naš tim se povećavao od pet do dvadeset eksperata, doktora znanosti, magistara i inženjera raznih zanimanja.

Na konkretnim projektima koje radimo našem timu se pridružuju stalni vanjski suradnici, konzultanti, eksperti u različitim oblastima.Oni dolaze sa sveučilišta, instituta i specijaliziranih tvrtki. U svakom trenutku Ecoplan ima na raspolaganju značajan broj eksperata raznih specijalnosti. Za svaki projekt formiramo radni tim čiju bazu čine profesionalni i stručno osposobljeni eksperti uposleni u poduzeću i vanjski suradnici koji koriste najsuvremenije programe i napredne metode rada.

Tim radi u prostorijama poduzeća, koristeći sve njegove resurse, opremu, bogato opremljenu biblioteku, arhivu i baze podataka. Ovakav način rada omogućuje efikasan, kvalitetan i racionalan rad, kao i kvalitetan i prihvatljiv proizvod. Ovakva organizacija i metoda rada su uvjetovani malim tržištem BiH i ograničenim kadrovskim resursima, a istovremeno daje optimalne rezultate i kvalitetne projekte.

1994-1997

1994-1997

1994. godine započinjemo svoj rad kao mali arhitektonski ured s četvero zaposlenih. Rekonstruiramo u ratu oštećene građevine i projektiramo manje privatne i javne zgrade. ENG: In 1994, we started our business as a small architectural firm with four employees, reconstructing buildings damaged in the war and designing smaller private and public buildings.      

1998-2000

1998-2000

Nakon 1998. godine naš ured počinje s realizacijom prvih urbanističkih projekata. Širimo broj klijenata te radimo projekte za veće poslovne i javne zgrade. Između ostalog, radimo i projekt za zgradu Integra u kojoj smo i danas smješteni. ENG:After 1998, our office started implementing the first urban planning projects. The number of our clients increased and we developed projects for larger office and public buildings. Among other things, we developed the design for the building Integra, where we are based now.

2001-2003

2001-2003

Preseljavamo u novu poslovnu zgradu i trajno kvalitetno rješavamo prostor za rad. Povećavamo broj arhitektonskih i urbanističkih projekata i paralelno osnažujemo konzultantsko vođenje investicija za velike javne građevine. Proširujemo svoj tim novim, kvalitetnim ljudima, a za specifične poslove angažiramo sve veći broj suradnika izvan ureda kako bismo klijentu omogućili kompletnu uslugu. ENG:Having moved to the new office building, we found a permanent high-quality solution for our business premises. Increasing the number of architectural and urban development projects, in parallel we strengthened investment management consulting for large public buildings. We expanded our team with new high-quality people, and for specific services we hired an increasing number of freelance associates in order to provide a complete service to the client.

2004-2006

2004-2006

Od 2004. godine za naše klijente izrađujemo studijske analize kroz koje sagledavamo sve prostorne i ekonomske potencijale i ograničenja. Opseg svog djelovanja proširujemo na područje zaštite okoliša. Obnavljamo tim mladim inženjerima. ENG:Since 2004, for our customers we have prepared study analyses through which we examine all spatial and economic potentials and limitations. The scope of our activities was expanded to the field of environmental protection.  We renewed our team with young engineers.

2007-2008

2007-2008

Proširujemo svoju djelatnost na prostorne i zoning planove. S partnerima sudjelujemo na stvaranju velikih projekata na razini države, između ostalog na Prostornom planu Federacije BiH i Autoputu na koridoru Vc. Paralelno širimo broj urbanističkih i arhitektonskih projekata. ENG:Our business was extended to spatial and zoning plans. With our partners, we participate in the development of major state-level projects, including the Spatial Plan of the Federation of BiH and the Corridor Vc Motorway. at the same time expanding the number of our urban development and architectural projects.

2009-2016

2009-2016

Bogatom popisu referenci dodajemo i planove upravljanja nacionalnim spomenicima i spomenicima prirode te povećavamo broj studija koje se bave sve različitijim temama. Proširujemo svoju djelatnost na područje sanacije krutog otpada. Naš tim raste i dalje. ENG: Management plans for national monuments and monuments of nature are also added to our rich reference list, and the number of our studies dealing with increasingly diverse subjects is growing. Our business is extended to the field of solid waste remediation.  Our team continues to grow…

2017-danas

2017-danas

Nastavljamo… ENG: We continue…