Uvijek bi trebali iskorištavati naše snage i prilike. Hercegovina koja je sunčanija strana BiH ima veliki solarni potencijal. U 2021. naš sektor prostornog planiranja u Ecoplanu je izradio izmjene i dopune prostornog plana grada Stoca u smjeru prostornog planiranja solarnih objekata čija se investicija procjenjuje na preko 300 milijuna €.

Danas smo ponosni što nam je pružena prilika za izradu Studije utjecaja na okoliš za solarnu elektranu na Komanjem brdu instalirane snage 105 MW sjeverno od grada Stoca. Ovo je jedan od najvećih projekata solarnih elektrana trenutno u Bosni i Hercegovini. Lijepo je vidjeti kako se prostorni plan realizira i lokalna ekonomija raste.