Lokacija: Mostar

Klijent: HNK u Mostaru

Namjena: kulturna

Osnovni arhitektonski okvir za zgradu HNK u Mostaru postavljen je 1998. godine kada je arhitekt Venčeslav Lončarić osmislio prvo urbanisitčko – arhitektonsko rješenje kazališta. Od tada pa do danas, projekt je prošao kroz brojne faze i napokon 2016. godine dočekao svoju punoljetnost. U tih osamnaest godina zahtjevi korisnika su se promijenili, a promijenile su se i njihove potrebe. Tehnologija je napredovala: pojavili su se novi materijali i nove konstruktivne mogućnosti. Okolni prostor se izgradio. Pojavili su se i novi korisnici koje bi HNK mogao ugostiti pod svoj krov. Zbog promijenjenih okolnosti trebalo je, prije detaljne razrade projekta, još jednom ozbiljno revidirati zatečene prostorne uvjete i aktualni društveni kontekst. Također, bilo je nužno osvježiti projekt u skladu s duhom novog vremena, slijedeći suvremene arhitektonske prakse. Od ovih polazišta razvio se potpuno novi pristup koji nam je omogućio otvorene poglede izvan zadanih betonskih zidova postojeće strukture.

Nekoliko je osnovnih zahtjeva klijent postavio pred arhitektonski tim: HNK mora otvoreno komunicirati s gradom i postati važno komunikacijsko čvorište u fizičkom i asocijativnom smislu. Cijela zgrada mora funkcionirati na razini simbola. Arhitektonsko rješenje mora omogućiti učitavanje cijelog niza znakova prevedenih u jezik suvremene arhitekture. Izvana, mora biti svima jasno da se radi o instituciji u kojoj se stvara i njeguje nacionalni identitet. Iznutra, korištenje mora biti intuitivno i racionalno, a korisničke veze kratke.
Predloženo rješenje rezultat je dugotrajnog zajedničkog napora interdisciplinarnog tima iz područja društvenih i tehničkih znanosti. Konačno oblikovanje zgrade rezultat je poštivanja svih funkcionalnih, tehničkih i društvenih zahtjeva te ograničenja koja su posljedica izvedenog stanja. Proces oblikovanja još uvijek traje, razvija se i sazrijeva. Završen je glavni projekt zgrade, definirana je plastika zgrade, oblikovani su volumeni koji omogućavaju ugradnju simbola na svim razinama. Postignuta je monumentalnost i elegancija koju zahtjeva i zaslužuje zgrada ovakve namjene.

hnk mostar
hnk mostar