Građevina: Prizemlje zgrade Gradske uprave Grada Sarajeva – (‘Vječna vatra).

Lokacija: Sarajevo

Projekt: Glavni projekt tekućeg održavanja na prizemlju objekta uprave grada Sarajeva za potrebe buduće EU info kuće.

Godina projektiranja: 2021.

Brutto površina prizemlja (obuhvat): ca.1015,00m2

Građevina je smještena na uglu ulica Ferhadija, M.M. Bašeskije and Ćemaluša u središtu Sarajeva. Ova lokacija je najpoznatija prema spomeniku osloboditeljima Sarajeva i žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu, Vječnoj vatri, smještenoj ispred glavnog ulaza.

 

CILJ I SVRHA PROJEKTA.

Svrha ovog projekta je osigurati Delegaciji EU u BiH glavni projekt tekućeg održavanja i opremanja prizemlja zgrade Gradske uprave Grada Sarajeva. U ovom prostoru će biti smještena buduća ‘Europska kuća’ u Sarajevu. Ovaj prostor će biti novo mjesto susreta BH građana i Europske unije.

Osnovni zadatak projekta tekućeg održavanja je ponuditi jasna i konkretna tehnička rješenja za preuređenje prostora današnje Porezne uprave u prostor buduće Europske kuće (EU HOUSE) na temelju idejnog projekta.

 

NAJVEĆI IZAZOVI U PROJEKTIRANJU.

S obzirom da je postojeća građevina  pod zaštitom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika kao dio povijesnog urbanog krajolika Sarajeva ,posebna se pozornost obratila da se ne naruše ambijentalne i kulturne vrijednosti objekta.

Ispoštovani su svi zahtjevi iz projektnog zadatka uz veliku pažnju vezano za tehničke detalje i materijalizaciju uz poštivanje zatečenog stanja te zadržavanje izvornih građevnih elemenata koji su planirani za sanaciju i revitalizaciju.

 KONCEPT RJEŠENJA.

Zadržava se centralna organizacija prostora. U pristupnom eliptičnom prostoru ostavlja se postojeće oblikovanje uz estetska poboljšanja. Implementirani su sadržaji koji su delegaciji EU u BiH  potrebni za prezentacije i informiranje javnosti vezano za njihovo djelovanje poput centalne press sale za novinarske konferencije,biblioteke s čitaonicom,galerijske-izložbene prostore,različite radionice i uredski prostori.

Kop_vihovići