Lokacija:Prozor

Projekt:Idejni I glavni projekt,projekt interijera i projektantski nadzor.

Razdoblje projektiranja: 2009-2013.

Razdoblje izgradnje: 2017-2021.

Novoizgrađena zgrada općine Prozor – Rama je smještena uz postojeću staru zgradu općine u Ulici kralja Tomislava u središnjem dijelu grada Prozor.

Katnost objekta je Su+P+3 (1 podzemna i 4 nadzemne etaže).

Ukupna brutto površina objekta iznosi 2,220m2.

Na razini suterena je parking garaža,na razini prizemlja su uslužni sadržaji dok se na katovima nalaze uredski prostori i gradska vijećnica.

KONCEPCIJA OBJEKTA.

S obzirom da stara zgrada općine svojim funkcionalnim i estetskim zahtjevima nije zadovoljavala trenutne potrebe za uslužnim i radnim prostorima, nametnula se potreba za proširenjem postojećih kapaciteta te se odlučilo za interpolaciju nove zgrade.

Naša ideja vodilja pri projektiranju je bila da se dobije moderan objekt za pružanje svih vrsta administrativnih usluga građanima,moderni uredski prostori na najvišoj razini te dizajniranje objekta koji će biti na ponos svim građanima općine Prozor-Rama i koji će svojim oblikovanjem i materijalizacijom pročelja biti prepoznatljivi gradski reper.

Mislimo da smo to i postigli.

Implementirani su najkvalitetniji materijali kako u interijeru tako i eksterijeru te se posebna pozornost posvetila izvedbi tehničkih detalja koji se u ovakvim vrstama objekata ne viđaju često te su nametnuli novi standard kako bi se objekti ovakve vrste trebali tretirati.

 NAJVEĆI IZAZOVI U PROJEKTIRANJU.

Najveći izazov u projektiranju je bio s obzirom na malu građevnu česticu nepravilnog oblika da se dobiju svi sadržaji iz projektnog zadatka te da se projektira objekt koji je svojim oblikovanjem i materijalizacijom u kontrastu s okružjem ali da poštuje urbanu matricu naselja.

zgrada opcine prozor_rama