Investitor: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo kojega zastupa KfW Banka

Godina: 2021.

Sve veći broj država, pa tako i Bosna i Hercegovina kontinuirano ulaže u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Iako obnovljivi izvori kao što su biomasa, drvo, biljne kulture, sunce i vjetar imaju čitav niz pozitivnih učinaka na okoliš, nisu bez svojih negativnih strana.

Smatra se da je vjetar jedan od najboljih izvora za proizvodnju električne energije. Za razliku od tradicionalnih izvora, energija vjetra ne sadrži onečišćivače prirode kao što su sitne čestice, metan, živa, sumpor dioksid i ugljen oksidi. Ne postoji potreba za rudama ili bušenjem, niti se milijuni litara vode troše prilikom razdoblja eksploatacije. Kako globalna potražnja za obnovljivim izvorima energije raste, tisuće vjetroturbina se instalira svake godine.

Negativna strana proizvodnje energije iz vjetra jeste da vjetroturbine godišnje ubiju tisuće ptica i šišmiša. Uzroci smrti uključuju sudar ili udarac lopatica turbine kao i barotraumu, podtlak koji se stvara nakon prolaska elise kroz zrak što prouzročuje unutarnje ozljede izlaganjem životinja brzim promjenama tlaka.

Šišmiši igraju važnu ulogu u jednom ekosustavu. Ne samo da ovi sisavci jedu ogromne količine štetnih insekata, nego imaju ključnu ulogu u oprašivanju određenih biljnih vrsta, kao i raznošenju sjemena koje obnavlja vegetaciju.

Za razliku od prijašnjih godina, poduzeća koja ulažu u vjetropotencijal uvidjele su važnost smanjenja utjecaja svojih projekata na okoliš te se danas za sve projekte poput VE Podveležje izrađuju studije utjecaja na okoliš (SUO). Studije se izrađuju u fazi idejnog projekta i imaju za cilj snimak postojećeg stanja, utvrđivanje pozitivnih i negativnih utjecaja projekta na okoliš te se propisuju mjere umanjenja ili izbjegavanja negativnih utjecaja na okoliš.  prije instaliranja vjetroturbina na određenom području.

Za područje ptica i šišmiša generalno se propisuje monitoring vrsta prije izgradnje kako bi se identificirale vrste i brojnost, a nakon toga se za vrijeme ekploatacije mjere utjecaji i smrti te propisuju mjere ublažavanja negativnih utjecaja na okoliš.

Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo je investitor vjetroelektrane na platou Podveležje, u neposrednoj blizini Mostara. Vjetroelektrana Podveležje 1 sastoji se od 15 agregata pojedinačne snage 3,2 MW i ukupne snage 45 MW.

Potencijalni štetni utjecaj vjetroelektrane će se procijeniti kroz program praćenja šišmiša i ptica kako bi se definirale i implementirale potencijalne mjere ublažavanja negativnih posljedica rada vjetroparka. Program monitoringa je neophodan prema okolišnoj dozvoli za VE Podveležje koju je za Projekt izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ali i kao zahtjev KfW-a i EKF-a kako bi se poštivali principi i smjernice održivosti.

Ecoplan i Milvus, Konzultant u zaštiti prirode (Zagreb) uz suradnju s dodatnim vanjskim stručnjacima ornitolozima i hiropterolozima uraditi će monitoring prema smjernicama iz projektnog zadatka kroz dvogodišnji monitoring (2021.-2023.)

Cilj monitoringa je potpuni uvid u stanje i prisutnost ptica i šišmiša na području Projekta uzimajući u obzir osnovno istraživanje iz 2016. godine, kao i izrada prilagođenih mjera ublažavanja kao i izbjegavanja negativnih posljedica vjetroelektrane na promatrane vrste. Sustav praćenja uključuje odgovarajuća terensko istraživanja u razdoblju od dvije godine i to kroz cijelu godinu odnosno sva godišnja doba.

VP Podvelezje
VP Podvelezje
VP Podvelezje