Klijent: Biskupski ordinarijat Mostar

Stolna crkva mostarsko-duvanjskog biskupa jedan je od najdugovječnijih
projekata u našem uredu. Izvorni projekt je autorsko djelo Hildegard AufFranić, Ivana Franića, Teodora Kupčevskog, Ljube Matasovića i Duška Brkovića
iz 80-ih godina prošlog stoljeća.
U ratu je katedrala pretrpjela značajna oštećenja pa je bila potrebna
rekonstrukcija kroz nekoliko faza. U prvoj fazi napravljen je glavni projekt
partera, a u drugoj glavni projekt rekonstrukcije. Upotrebom novih materijala
poštovali smo formu i izričaj izvornog objekta.
Uz projekt rekonstrukcije vršen je stručni nadzor nad izvođenjem, uspješno
su riješeni tehnički nedostaci hidrozaštite, termičke zaštite i fizike zgrade,
ventilacije i akustike. Posebni akustični uvjeti u crkvama zahtijevaju, pored
novih tehnologija, vještu upotrebu odgovarajućih materijala, što je u
katedrali uspješno riješeno tako da se u svim prilikama na svim mjestima u
crkvi jasno i razumljivo čuje.
U posljednjoj fazi urađen je izvedbeni projekt interijera. Poštovali smo
osnovnu ideju projektanta o katedrali kao skloništu čija forma slomljenog
krova oponaša šator. Urađen je prezbiterij, oltar, krstionica i rasvjeta, čiji se
intenzitet pojačava prema oltaru. Oltar simbolizira kamenu Hercegovinu, krš
izbrazdan rijekama crvenila, u kojem se smjestilo svetohranište i skulpturalna
krstionica kao zdenac života.

Katedrala Marije Majke Crkve Mostar