Klijent: Općina Čapljina

Prostorni plan općine Čapljina prvi je plan koji je usvojen i urađen prema
novoj metodologiji i digitalnoj tehnologiji u novom državnom uređenju.
Planom su utvrđeni uvjeti za uređenje općinskog područja, korištenje,
oblikovanje i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, a poseban naglasak je
stavljen na zaštitu okoliša i spomenika kulture.
Ovim dokumentom smo odredili osnove razvoja u prostoru i ciljeve
prostornog uređenja, smjernice, mjere i uvjete za korištenje te druge
elemente od važnosti za Čapljinu. Također smo utvrdili obvezu donošenja
detaljnih planova uređenja. Plan je utvrdio koridore i putove koje treba štititi
s ciljem otvaranja razvojnih projekata u budućnosti.

Prostorni_plan_Capljina