Klijent: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Lokacija: Zenica, Bosna i Hercegovina

Planovi upravljanja nisu standardan i do kraja zakonom reguliran planski
dokument u BiH. U svijetu je to obvezan i jedan od najvažnijih dokumenata
upravljanja prostorom. Zbog toga je u okviru planiranja, projektiranja
i financiranja izgradnje HE Vranduk EBRD banka naložila izradu ovog
dokumenta nositelju investicije, Elektroprivredi BiH.
Glavni cilj dokumenta je utvrditi postojeći i budući pravni okvir za sve moguće
izvore financiranja za uređenje prostora: rentu, dio od koncesije, komunalnu
naknadu, vodni doprinos i sl. Dokument iz mogućih realnih sredstava utvrđuje
potrebne aktivnosti zaštite i korištenja prostora spomenika. Ove aktivnosti
plan dinamički raspoređuje po prioritetima u desetogodišnjem razdoblju.
Krajnji proizvod dokumenta je jasno definiran sustav ubiranja sredstava,
njihovo usmjeravanje na zaštitu i život spomenika, a sve putem institucije
koja se mora uspostaviti u cilju realizacije zaštite spomenika

Vranduk
vranduk