Klijent: Njemačka razvojna banka KfW
Partneri: Fichtner Water & Transportation GmbH, Essen i
Oikon – Institut za primjenjenu ekologiju Zagreb

Lokacija: Mostar, Bosna i Hercegovina

Projekt prilagođen procedurama KfW banke

Eksploatacija rudnika Vihovići je napuštena početkom 90-ih godina, kada je
proizvodnja obustavljena, oprema uništena, imovina potpuno devastirana,
a prethodne sanitarne mjere nisu provedene, što je rezultiralo izgaranjem
uglja u podzemlju koje je imalo negativne utjecaje na okoliš.
Cilj prve faze sanacije rudnika bio je poduzeti mjere potrebne za gašenje
podzemnih požara. U okviru druge faze s partnerima smo napravili projekt
građevinskih radova, proveli natječajnu proceduru za investitora i nadzirali
izvođenje radova. Projekti su predvidjeli saniranje litice i ozelenjavanje
prostora te nadzor procesa koji mogu dovesti do eventualnog novog
zapaljenja ugljena. Projektirana je i infrastruktura za mjere gašenja i
cjelokupne ekološke sanacije sjeverne litice. Prema projektu radovi su
stabilizirali teren i spriječili novo zapaljenje, ekološki sanirali prostor i
pripremili ga za buduće aktivno korištenje

Kop_vihovići